FLIR & iBros technic bezpośredni dystrybutor urządzeń omiarowych - kamery termowizyjne FLIR Systems w Polsce

Switch to desktop Register Login

Strona główna

Zamień pirometr na kamerę termowizyjną

 

FLIR-i3

Czas na zmiany!

Termografia działa na zasadzie pomiaru energii promieniowania podczerwonego z każdej powierzchni, a następnie utworzeniu szczegółowego obrazu widzialnego przedstawiającego profil temperatury. Ponieważ kamera IR pracuje bez kontaktu fizycznego, daje to możliwość bezpiecznego, ciągłego, monitoringu integralności budynku, instalacji, części maszyn. Usterki trudne do wykrycia w pomiarach miejscowych można w łatwy sposób odnaleźć dzięki zastosowaniu kamery termowizyjnej.

Nie musisz zgadywać – Zacznij widzieć

Dzieki pirometrowi można zmierzyć głównie temperaturę punktu lub bardzo małej powierzchni. Przy przeglądzie trzeba wykonać szereg pomiarów, jest to pracochłonne i mało skuteczne. Kamera termowizyjna pozwala wykonać szereg pomiarów przy naciśnięciu jednego przycisku, ponadto przedstawia wyniki w postaci widocznego obrazu z naniesionymi punktami gorącymi i zimnymi.
 
pirometr-a-kamera-termowizyjna-porownanieJedyne podobieństwo kamery do pirometru to możliwość pomiaru punktowego temperatury, z tym że kamera robi tych pomiarów kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy na raz. Przy zastosowaniu pirometru bardzo łatwo można pominąć wiele istotnych informacji, poprostu trzeba wiedzieć gdzie dokonać pomiaru temperatury. Kamera termowizyjna zapewnia te same dokładne odczyty temperatury, ale przedstawia je w postaci wizualnej. Łatwo można odnaleźć punkt odbiegający temperaturowo od reszty powierzchni.

film pirometr a kamera termowizyjna FLIR by iBros

 

Zobacz film - kliknij w zakładkę Film. [Należy kika sekund poczekać na wczytanie się poczatku filmu]

 

Kamera termowizyjna a pirometr

polac dachu iBrosObecnie w pomiarach bezkontaktowych temperatury można wykorzystać pirometr lub kamerę termowizyjną. Należy jednak uświadomić sobie, że pirometr nie jest alternatywą dla kamery termowizyjnej. Podczas gdy pirometr może z powodzeniem służyć jako termometr (do punktowego pomiaru powierzchni), nie oddaje on całościowego rozkładu temperatury tak jak kamera termowizyjna. Niektóre osoby z branży pomiarowej wytaczają argument, że przecież pirometrem można dokonać wielu pomiarów i „zobrazować sobie” gdzie jest jaka temperatura. Jest to jednak pojęcie błędne. Należy pamiętać, że ogromnym ograniczeniem dla pirometru jest wielkość „plamki pomiarowej”, zależy ona od odległości z jakiej pirometr wykonuje pomiary. Najczęściej jest ona na tyle duża, że oprócz temperatury interesującego nas punktu otrzymujemy uśrednioną temperaturę dla punktu i tła, pomiar jest błędny i można na jego podstawie wyciągnąć błędne wnioski.

ogrzewanie podlogowe iBrosKolejnym argumentem przemawiającym na korzyść kamer termowizyjnych jest opisana powyżej emisyjność. Najprościej ujmując w zależności od rodzaju materiału (jakości powierzchni, przeźroczystości), pomiar temperatury będzie błędny. W tanich pirometrach wartość emisyjności jest ustawiona na stałe (z reguły na wartość 0,95). Chcąc dobrze zmierzyć temperaturę, należy ustawić wartość emisyjności dla danego materiału, w kamerach termowizyjnych FLIR można tą wartość swobodnie regulować i ustawiać posługując się wbudowaną w kamerze tablicą współczynników. Mając do wyboru wydatek na pirometr posiadający możliwość zmiany emisyjności, a kamerę termowizyjną, których ceny znacznie spadły, rozsądny wybór to  kupno kamery termowizyjnej.

FLIR IR iBros zdjęcie termowizyjne agregat skraplaczaInną przewagą jaką mają kamery termowizyjne nad pirometrami jest ich uniwersalność. Podczas zakupu urządzenia do bezkontaktowego pomiaru temperatury na pewno ma się dla niego przewidziane jakieś konkretne przeznaczenie. Doświadczenie pokazuje, że po zakupie sprzętu używa się do przeprowadzania wielu rozmaitych badań, czasami znacznie odbiegających od pierwotnego przeznaczenia. Tutaj kamera termowizyjna posiada ogromną przewagę w stosunku do pirometru, ponieważ właściwie posiada on tylko jedno podstawowe zastosowanie jakim jest punktowy pomiar temperatury. 

 

 

Zastosowanie kamer termowizyjnych nie ogranicza się jedynie do pomiaru temperatury.

mostki cieplne iBrosObecnie kamery termowizyjne pozwalają zaobserwować obszary na których wykropli się wilgoć, miejsca przez które uchodzi ciepło w budynkach (mostki cieplne), nieszczelności w oknach. Ktoś może się spierać, że przecież to samo można osiągnąć za pomocą pirometru, problem polega na tym że przy pomiarze pirometrem trzeba wiedzieć co mierzyć, wiedzieć w jakim punkcie innymi słowy trzeba wiedzieć w którym miejscu znajduje się np. przerwa w izolacji, mostek cieplny. Mija się to z celowością stosowania urządzeń pomiarowych w celu lokalizacji usterek, a co za tym idzie celowością zakupu miernika.

Dla kamery termowizyjnej z serii "i" mozna wprowadzić temperaturę graniczną oznacza to, że obszary powyżej lub ponizej tek temperatury będą zaznaczone jako np. obszary w których może wykroplić się wilgoć ponieważ ich temperatura znajduje się poniżej temperatury punktu rosy, właściwej dla dajego pomieszczenia. Kamery z serii "e" posiadają możliwość zdalnego połączenia z miernikiem wilgotności względnej i na tej podstawie moga wyznaczyć obszary zagrożone zawilgoceiem.

 

badanie stycznikow iBrosOstatecznie – co najważniejsze - obraz wyświetlany przez kamerę termowizyjną składa się z pikseli których ilość z reguły zależy od zastosowanego detektora (nie bierzemy pod uwagę technologii pozwalających na zwiększenie rozdzielczości wyświetlacza w celu „polepszenia jakości obrazu). Każdy piksel odpowiada jednemu punktowemu pomiarowi temperatury. Jeden termogram zrobiony kamerą o rozdzielczości 140 x 140 odpowiada 19 600 pomiarom zrobionym za pomocą pirometru. Na obrazie termograficznym jesteśmy w stanie zauważyć jak zmienia się temperatura na powierzchni badanego obiektu, jaką temperaturę mają graniczne elementy, która część się przegrzewa. Wszystko to jest zebrane w jednym łatwym do interpretacji przejrzystym termogramie.

Porównanie "pirometr a kamera termowizyjna" wypada jednoznacznie na korzysć kamer termowizyjnych. Jest to oczywiste tym bardziej, gdy ceny kamer termowizyjnych stały się naprawdę dostępne również dla mniejszych firm.

 

Każda kamera termowizyjna to pirometr, a każdy pirometr to nie kamera

Każde ciało, o dowolnej temperaturze, emituje promieniowanie termiczne. W zakresie temperatur powszechnie spotykanych w technice większa część mocy tego promieniowania emitowana jest w podczerwieni. Gęstość mocy promieniowania ciała doskonale czarnego (którego emisyjność ε=1) opisana jest prawem Stefana Boltzmana:

E=σ·T4

Gdzie: E – całkowita moc promieniowania emitowanego z jednostki powierzchni ciała doskonale czarnego;
σ = 5,67·10-8 [W/m2K4] - stała Stefana Boltzmana;
T – to temperatura bezwzględna ciała doskonale czarnego.

Zgodnie ze wzorem, gęstość mocy tego promieniowania wykładniczo rośnie wraz z czwartą potęgą temperatury bezwzględnej obiektu. Emisyjność materiałów spotykanych w praktyce jest zawsze mniejsza od jedności, jednakże z wyjątkiem przypadków szczególnych, dość rzadko spotykanych, zazwyczaj mieści się w przedziale 0,8–0,95. Emisyjność charakterystycznych materiałów można znaleźć w literaturze oświęconej zagadnieniu pomiarów bezkontaktowych. Emisyjność zależy od stanu badanej powierzchni, należy zawsze pamiętać, aby ją uwzględnić, jeśli chce się otrzymać poprawny wynik.

Zobacz FILM

 

[Należy kika sekund poczekać na wczytanie się poczatku filmu]

Zobacz DEMO działania kamery

Kliknij obrazek aby przejść do strony z demonstracją działania kamery na podczerwień.

 Wirtualne demo kamera termowizyjna i-Seria

 

Zobacz kamerę flir i3

Kliknij poniższy link, aby bezpośrednio przejść do strony o kamerze i3 która jest najbardziej ekonomiczną na rynku a zarazem bardzo dobą jakościowo kamerą termowizyjną:

Zobacz kamerę i3 - http://termowizja.ibros.pl/index.php/produkty/flir-i-series/kamera-termowizyjna-flir-i3

 lub z menu górnego mozna wybrać interesujacy produkt, bardziej rozbudowany lub z rozszerzonymi parametrami.

 

 

 

 

 

 

 

 

©iBros. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Top Desktop version